Nguy cơ “làn sóng” phát thải dioxin vì đốt rác phát điện

Để xử lý tình trạng rác thải sinh hoạt ngày một quá tải hiện nay, các địa phương đang có xu hướng lựa chọn công nghệ đốt rác phát điện thay thế cho chôn lấp; có sự tham gia của rất nhiều nhà đầu tư Trung Quốc. Thực tế này cảnh báo nguy cơ Việt …

Continue reading Nguy cơ “làn sóng” phát thải dioxin vì đốt rác phát điện

TP.HCM: Nhiều bất cập khi chọn đốt rác phát điện

Công nghệ đốt rác phát điện đang được TP.HCM lựa chọn là giải pháp chủ đạo cho việc xử lý vấn nạn rác thải của thành phố, thay cho chôn lấp. Tuy nhiên, TP.HCM lại chưa có bộ tiêu chí lựa chọn cũng như cơ chế ràng buộc rõ ràng, minh bạch. “Đến hẹn lại …

Continue reading TP.HCM: Nhiều bất cập khi chọn đốt rác phát điện