Thị trường điện cạnh tranh là cơ hội cho năng lượng sạch

Đề án tái cơ cấu các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa được Chính phủ phê duyệt. Hai khâu quan trọng trong thị trường điện là khâu phát điện và kinh doanh bán lẻ được cho là sẽ có tự do cạnh tranh. Trong khi đó, phong trào thoái vốn …

Continue reading Thị trường điện cạnh tranh là cơ hội cho năng lượng sạch