Lập dự án Tình nguyện quốc tế

TT - “Mi điên à?”, một người bạn nói thế khi biết Thanh Nhung có ý định viết một dự án lớn và tìm tài trợ ở tổ chức Chương trình Phát triển của Liên Hiệp Quốc (UNDP). Thanh Nhung chỉ cười và âm thầm nhưng quyết liệt bắt tay vào viết dự án “Vì biển …

Continue reading Lập dự án Tình nguyện quốc tế