Xây thủy điện trên dòng Mekong: Kết quả nghiên cứu mới có hữu dụng?

Kết quả Nghiên cứu về quản lý và phát triển bền vững lưu vực sông Mekong vừa được Ủy hội Mekong công bố đã chỉ ra nhiều tác động tiêu cực nghiêm trọng, nếu 11 thủy điện trên dòng chính Mekong được xây dựng. Trong bối cảnh đó, tiếp theo thất bại với Xayaburi, Don …

Continue reading Xây thủy điện trên dòng Mekong: Kết quả nghiên cứu mới có hữu dụng?

Chưa thể chấm dứt tranh chấp khu vực bởi Don Sahong?

Đa số nước hạ lưu sông Mê Kông đều yêu cầu gia hạn Tham vấn trước (PNPCA) với đập thủy điện Don Sahong, nhưng Lào giữ vững quan điểm: quy trình này đã kết thúc. Phán quyết cuối cùng của Ủy hội sông Mê Kông (MRC) liệu có chấm dứt được vấn đề tranh chấp …

Continue reading Chưa thể chấm dứt tranh chấp khu vực bởi Don Sahong?

Hồi hộp chờ đợi số phận sông Mê Công vào quyết định ngày mai?

Tại phiên họp lần thứ 20 Hội đồng Ủy hội sông Mê Công được tổ chức tại Bangkok, Thailand vào ngày 26.6.2014, Lào đã đồng ý thực hiện quy trình Tham vấn trước (PNPCA) cho công trình đập Don Sahong. Theo đó, lần đầu tiên, các cuộc tham vấn cộng đồng tại các nước hạ …

Continue reading Hồi hộp chờ đợi số phận sông Mê Công vào quyết định ngày mai?