Xây thủy điện trên dòng Mekong: Kết quả nghiên cứu mới có hữu dụng?

Kết quả Nghiên cứu về quản lý và phát triển bền vững lưu vực sông Mekong vừa được Ủy hội Mekong công bố đã chỉ ra nhiều tác động tiêu cực nghiêm trọng, nếu 11 thủy điện trên dòng chính Mekong được xây dựng. Trong bối cảnh đó, tiếp theo thất bại với Xayaburi, Don …

Continue reading Xây thủy điện trên dòng Mekong: Kết quả nghiên cứu mới có hữu dụng?

Cận cảnh đập thủy điện Xayaburi từ Lào

Sau dự định thực địa khu vực Lào dự kiến xây đập thủy điện Pak Beng trên dòng chính sông Mekong bị phá sản - vì ở đây đã mang yếu tố “quân đội hóa” - chúng tôi đã có điều kiện tham quan đập thủy điện Xayaburi. Buổi tham quan dựa trên lời của …

Continue reading Cận cảnh đập thủy điện Xayaburi từ Lào

Cộng đồng Thái Lan đề nghị tòa án đình chỉ hợp đồng mua bán điện đập Xayaburi

Mạng Lưới Người Thái thuộc 8 tỉnh trên lưu vực sông Mê Kông (dưới đây gọi là Mạng lưới) vừa gửi tới Tòa án Hành chính Thái Lan lời kêu gọi ra phán quyết đình chỉ Hợp đồng mua bán điện (PPA) từ con đập Xayaburi, con đập đầu tiên được xây dựng ở hạ …

Continue reading Cộng đồng Thái Lan đề nghị tòa án đình chỉ hợp đồng mua bán điện đập Xayaburi