Tế bào tua – phương pháp trị liệu ung thư mới

TS Nguyễn Đức Thái - cố vấn khoa học và giảng viên Phòng thí nghiệm Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc, ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM, trò chuyện với Tia Sáng về tiềm năng ứng dụng tế bào tua, một thành tựu đã được khẳng định của y học thế giới, vào …

Continue reading Tế bào tua – phương pháp trị liệu ung thư mới