TP.HCM: Nhiều bất cập khi chọn đốt rác phát điện

Công nghệ đốt rác phát điện đang được TP.HCM lựa chọn là giải pháp chủ đạo cho việc xử lý vấn nạn rác thải của thành phố, thay cho chôn lấp. Tuy nhiên, TP.HCM lại chưa có bộ tiêu chí lựa chọn cũng như cơ chế ràng buộc rõ ràng, minh bạch. “Đến hẹn lại …

Continue reading TP.HCM: Nhiều bất cập khi chọn đốt rác phát điện