Bình Dương: Nước ngầm sâu 70m cũng bị ô nhiễm

* TP.HCM: Rạch Nước Lên – sông Chợ Đệm ô nhiễm nặng Dưới chân cầu D676 tiếp nhận một lúc hai nguồn thải ô nhiễm, từ đây sẽ chảy ra sông Vĩnh Phú rồi đổ ra sông Sài Gòn Nằm cách không xa khu vực cống Ba Bò, quận Thủ Đức, nguồn nước tại cầu kênh …

Continue reading Bình Dương: Nước ngầm sâu 70m cũng bị ô nhiễm