Năng động tuổi 20

TT - Một dự án tham vọng giúp các doanh nghiệp trong nước giải quyết vấn đề bản quyền phần mềm công nghệ thông tin dự án khác “đòi” cạnh tranh với Yahoo tại VN; một công ty lạ đời ra đời đón trước nhu cầu... Phạm Nhật Trường (đứng) và nhân viên công ty …

Continue reading Năng động tuổi 20