Lập luận hù dọa mới là cản trở vô đạo đức với nông dân kiện Vedan

SGTT.VN - Trao đổi với Sài Gòn Tiếp Thị, GS.TS Nguyễn Vân Nam - luật sư vừa nhận đứng ra bảo vệ nông dân Nguyễn Lam Sơn (Đồng Nai) kiện Vedan ra tòa - cho rằng, án phí không bao giờ là trở ngại của nông dân kiện Vedan. Ngược lại, chính những lập luận …

Continue reading Lập luận hù dọa mới là cản trở vô đạo đức với nông dân kiện Vedan