Vài ý về kết luận của Thanh tra Chính phủ vụ Sơn Trà

Kết luận cho thấy hai lưu ý: - Diện tích rừng nêu trong kết luận đã bị xén mất hơn 1.200 ha. - Tên các chủ đầu tư dự án các sai phạm không được nêu (trong các dự án sai phạm thấy có mấy cái của Sungroup). Trước đây khi tiến hành quy hoạch …

Continue reading Vài ý về kết luận của Thanh tra Chính phủ vụ Sơn Trà

Du lịch nghỉ dưỡng đang làm tổn hại đa dạng sinh học!

Trước hàng loạt các dự án du lịch nghỉ dưỡng đang ồ ạt “sống” nhờ vào những giá trị thiên nhiên tại các vườn quốc gia, khu bảo tồn hiện nay, thì yếu tố bảo tồn đa dạng sinh học lại gần như “tắt thở”. Bài viết này nhằm góp một tiếng nói cho cuộc …

Continue reading Du lịch nghỉ dưỡng đang làm tổn hại đa dạng sinh học!

Chuyên đề: Du lịch sinh thái “xẻ thịt” Rừng đặc dụng

LTS. “Không đánh đổi môi trường để lấy kinh tế, gây ảnh hưởng tới người dân” là chỉ đạo định hướng của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại một hội nghị trực tuyến toàn quốc về môi trường. Tuy nhiên trong thời gian qua, nhiều dự án kinh tế nhắm vào khai thác …

Continue reading Chuyên đề: Du lịch sinh thái “xẻ thịt” Rừng đặc dụng

Đừng để Sơn Trà bị “băm nát” và thu hẹp

LTS. Bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) nổi tiếng với loài voọc chà vá chân nâu, cùng với những giá trị lưu trữ đa dạng sinh học rất lớn. Vào đầu tháng 11.2016, Thủ tướng đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà đến năm 2025. Trước …

Continue reading Đừng để Sơn Trà bị “băm nát” và thu hẹp