Phạm Thị Hương Giang (Jang Kều): “Giữ mình tự do làm điều mong muốn”

Trò chuyện với Người Đô Thị, Phạm Thị Hương Giang - biệt danh Jang Kều, người thường được biết đến qua vai trò sáng lập và điều hành dự án Nhà Chống Lũ - chia sẻ rằng cuộc sống nhiều thử thách chưa bao giờ làm chị mất đi niềm tin vươn tới một xã hội …

Continue reading Phạm Thị Hương Giang (Jang Kều): “Giữ mình tự do làm điều mong muốn”