Tìm thêm 2 tập bản đồ Trung Quốc không có Hoàng Sa và Trường Sa

Trong gần 200 bản đồ này không có tờ nào vẽ hay đề cập đến Xisha qundao (Tây Sa quần đảo) và Nansha qundao (Nam Sa quần đảo), là những cái tên mà Trung Quốc tự đặt ra để gọi hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. TS Trần Đức Anh …

Continue reading Tìm thêm 2 tập bản đồ Trung Quốc không có Hoàng Sa và Trường Sa