Nữ già làng Tây nguyên

TT - Cũng như lũ làng thời chiến tranh, 15 tuổi, Ksơr HBlăm thoát ly đi theo bộ đội. Lấy lại cái rừng cái núi, sau 25 năm trong quân đội, HBlăm trở về với buôn làng. HBlăm làm ăn giỏi, biết nhiều, cái bụng lũ làng muốn HBlăm làm già làng lắm nhưng cái …

Continue reading Nữ già làng Tây nguyên