Chính thức khởi động PNPCA với Pak Beng: Dòng Mekong đến gần hơn với cái chết?

Ngày 13.1.2017 vừa qua, Ủy ban Liên hợp của Ủy hội sông Mekong vừa có cuộc họp đầu tiên về Quy trình PNPCA đối với dự án dự án thủy điện Pak Beng trên dòng Mekong. Tại cuộc họp, MRC công bố Quy trình PNPCA kéo dài 6 tháng của dự án thủy điện Pak …

Continue reading Chính thức khởi động PNPCA với Pak Beng: Dòng Mekong đến gần hơn với cái chết?

Chưa thể chấm dứt tranh chấp khu vực bởi Don Sahong?

Đa số nước hạ lưu sông Mê Kông đều yêu cầu gia hạn Tham vấn trước (PNPCA) với đập thủy điện Don Sahong, nhưng Lào giữ vững quan điểm: quy trình này đã kết thúc. Phán quyết cuối cùng của Ủy hội sông Mê Kông (MRC) liệu có chấm dứt được vấn đề tranh chấp …

Continue reading Chưa thể chấm dứt tranh chấp khu vực bởi Don Sahong?

Hồi hộp chờ đợi số phận sông Mê Công vào quyết định ngày mai?

Tại phiên họp lần thứ 20 Hội đồng Ủy hội sông Mê Công được tổ chức tại Bangkok, Thailand vào ngày 26.6.2014, Lào đã đồng ý thực hiện quy trình Tham vấn trước (PNPCA) cho công trình đập Don Sahong. Theo đó, lần đầu tiên, các cuộc tham vấn cộng đồng tại các nước hạ …

Continue reading Hồi hộp chờ đợi số phận sông Mê Công vào quyết định ngày mai?