Đặc khu kinh tế: Tại sao có nỗi lo Trung Quốc là mối họa lớn?

Tại sao Trung Quốc lại là một mối họa lớn nhất nếu dự thảo Luật về đặc khu được thông qua với Vân Phong, Vân Đồn, Phú Quốc, dù “dự thảo luật đặc khu không có một chữ nào về Trung Quốc”? Phân tích từ góc nhìn khoa học kỹ thuật – kinh tế biển …

Continue reading Đặc khu kinh tế: Tại sao có nỗi lo Trung Quốc là mối họa lớn?