“Gap year” Việt

TT - “Ngắt” một khoảng thời gian trống (gap), đủ dài (thường là một năm - year) để định hình nhu cầu bản thân, trước khi chọn cho mình con đường phía trước: học tiếp hay đi làm, làm nghề gì... "Gap year" rất phổ biến ở nước ngoài và hiện nay một số bạn …

Continue reading “Gap year” Việt