Tiếng nói cộng đồng và dòng chảy Mekong

Vừa qua, lần đầu tiên đại điện cộng đồng các nước hạ lưu sông Mekong ngồi lại với nhau tại Diễn đàn nhân dân khu vực Mekong được tổ chức tại An Giang, Việt Nam, để cùng trao đổi và đưa ra bản “Tuyên bố của người dân địa phương về các đập thủy điện …

Continue reading Tiếng nói cộng đồng và dòng chảy Mekong