Dựa vào kiến thức, sáng tạo bản địa để trữ nước cho ĐBSCL

Sinh kế dựa vào nước lũ được xem là một giải pháp chủ đạo cho tham vọng “khôi phục” lại vùng trữ nước tự nhiên của ĐBSCL. Một bài toán khó, khi đất đai của người nông dân (là đối tượng dễ bị tổn thương nhất) được xác định là vùng trữ nước; lẫn đang …

Continue reading Dựa vào kiến thức, sáng tạo bản địa để trữ nước cho ĐBSCL