Dự án thủy lợi Cái Lớn Cái Bé: Thông qua ĐTM với tỷ lệ 100%, dù còn nhiều tranh cãi!

Vừa qua, Hội đồng thẩm định do Bộ Tài nguyên môi trường thành lập vừa thông qua Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án hệ thống thủy lợi Cái Lớn Cái Bé. Tuy nhiên, kết quả này vẫn tiếp tục bị giới chuyên môn trong lĩnh vực bày tỏ nhiều nghi …

Continue reading Dự án thủy lợi Cái Lớn Cái Bé: Thông qua ĐTM với tỷ lệ 100%, dù còn nhiều tranh cãi!

“Vạn lý đường kênh” của ĐBSCL có còn phù hợp?

Trong vấn nạn các đập thủy điện được xây trên dòng Mekong, có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực sâu rộng đến an ninh lương thực và kinh tế địa phương trong tương lai, thì ngay trong nội tại ĐBSCL, hệ thống thủy lợi – được xem như là “vạn lý đường kênh” …

Continue reading “Vạn lý đường kênh” của ĐBSCL có còn phù hợp?