“Dự án lấn sông Đồng Nai”: Nhiều sai sót và “lỗ hổng”

Trao đổi với Người Đô Thị, liên quan đến việc tính toán khoa học của “Dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai”, nhiều chuyên gia, nhà khoa học đã đánh giá rằng: dự án vừa sai về mặt tính toán khoa học vừa có vấn đề trong …

Continue reading “Dự án lấn sông Đồng Nai”: Nhiều sai sót và “lỗ hổng”

Từ vụ sông Đồng Nai: công cụ pháp lý nào để bảo vệ con sông dòng suối?

Dự án “Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai” đã đặt ra vấn đề quy hoạch chiến lược/tổng thể trên một lưu vực hệ thống sông chảy qua 9 tỉnh thành là hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai; cũng như nhiều hệ lụy khác, không chỉ dừng …

Continue reading Từ vụ sông Đồng Nai: công cụ pháp lý nào để bảo vệ con sông dòng suối?