Nguyễn Trịnh Khánh Linh: Đắc nhân tâm không phải thủ thuật ứng xử 

25 tuổi, là giám đốc điều hành một công ty về lĩnh vực giáo dục đào tạo, mang trong mình một mục tiêu lớn: “phải làm được cái gì vươn ra thế giới”, nên khi cơ hội đến, Nguyễn Trịnh Khánh Linh đã vượt qua được hơn 30 doanh nghiệp trong cả nước, để trở …

Continue reading Nguyễn Trịnh Khánh Linh: Đắc nhân tâm không phải thủ thuật ứng xử