Từ “vỡ” quy hoạch điện mặt trời nhìn về chính sách dịch chuyển năng lượng công bằng

Trong chính sách phát triển năng lượng tái tạo, Bộ Công thương liên tục cấp phép cho hàng loạt dự án điện mặt trời, EVN có trách nhiệm mua toàn bộ lượng điện sản xuất từ các dự án điện mặt trời để hòa lưới điện có ngày vận hành trước ngày 30.6.2019, trong vòng …

Continue reading Từ “vỡ” quy hoạch điện mặt trời nhìn về chính sách dịch chuyển năng lượng công bằng

Phát triển năng lượng tái tạo: Cần cải thiện hệ thống lưới điện truyền tải

Trong quá trình phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam hiện nay, một trong những vấn đề khó khăn nhất là lưới điện truyền tải và phân phối, nhằm đảm bảo nguồn cung cấp điện ổn định, lâu dài và hiệu quả kinh tế - khi có sự chuyển đổi cơ cấu sản …

Continue reading Phát triển năng lượng tái tạo: Cần cải thiện hệ thống lưới điện truyền tải

Tăng giá điện: tăng thu nhập lao động ngành và lợi nhuận trước thuế?

Trao đổi với Người Đô Thị về vấn đề tăng giá điện hiện nay, chuyên gia kinh tế - tiến sỹ Bùi Trinh cho biết, phân tích số liệu thống kê chính thức của Tổng cục Thống kê cho thấy: năng suất lao động của hai ngành khai thác khoáng sản và ngành sản xuất …

Continue reading Tăng giá điện: tăng thu nhập lao động ngành và lợi nhuận trước thuế?

TS. Ngô Đức Lâm: Cần làm rõ cơ sở nào cho ra giá điện bình quân

Thủ tướng Chính phủ vừa có yêu cầu Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Công thương... kiểm tra việc điều chỉnh giá bán điện. Theo đó, Bộ Công thương cho biết đã lập đoàn kiểm tra giá điện và xem xét điều chỉnh biểu giá điện lũy tiến cho phù hợp với tiêu …

Continue reading TS. Ngô Đức Lâm: Cần làm rõ cơ sở nào cho ra giá điện bình quân