Phỏng vấn Ngô Thế Vinh – người đi dọc 4.800 km sông Mekong

LTS. Gần 20 năm tâm huyết với các vấn đề trên dòng Mekong cũng như đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), bác sĩ Ngô Thế Vinh không chỉ là một nhà văn với hai tác phẩm Cửu Long cạn dòng, Biển Đông dậy sóng và Mekong - dòng sông nghẽn mạch, ông còn là một …

Continue reading Phỏng vấn Ngô Thế Vinh – người đi dọc 4.800 km sông Mekong