Thăm “hồ nước trời” mùa cạn đáy

Búng Bình Thiên (huyện An Phú, tỉnh An Giang) vốn không chỉ là một hồ nước đẹp mê hoặc khách du lịch vào mỗi mùa nước nổi, mà đây còn là một “bãi cá đẻ” lớn của vùng. Thế nhưng, lần đầu tiên “hồ nước trời” chưa bao giờ cạn nước này đã bị có …

Continue reading Thăm “hồ nước trời” mùa cạn đáy