8 giờ/ngày làm công nhân: Sinh viên thấy gì?

TT - Mùa cuối năm, các công ty, nhà máy sản xuất đang trong giai đoạn gấp rút hoàn thành kế hoạch năm, là lúc họ cần nhiều nguồn nhân lực trong sản xuất. Một tiết học thực hành sửa tivi của HS Trường trung cấp KTNV Phú Lâm - Ảnh: Lê Quỳnh Thực tập …

Continue reading 8 giờ/ngày làm công nhân: Sinh viên thấy gì?