Vẫn còn nhiều dấu hỏi, dù dự án Cái Lớn – Cái Bé đã được phê duyệt!

Vừa qua ông Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) đã chính thức ký quyết định 5078/QĐ-BNN-XD phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thủy lợi Cái Lớn Cái Bé giai đoạn 1. Báo cáo đánh giá tác động môi trường để …

Continue reading Vẫn còn nhiều dấu hỏi, dù dự án Cái Lớn – Cái Bé đã được phê duyệt!

Báo cáo đánh giá tác động môi trường: Dấu hiệu trục lợi dưới góc nhìn pháp lý

LTS. Kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) ra đời vào năm 1993, báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được xem là một công cụ sàng lọc những dự án nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao. Tuy nhiên thực tế trong suốt thời gian qua, công cụ này …

Continue reading Báo cáo đánh giá tác động môi trường: Dấu hiệu trục lợi dưới góc nhìn pháp lý

Dự án thủy lợi Cái Lớn Cái Bé: Thông qua ĐTM với tỷ lệ 100%, dù còn nhiều tranh cãi!

Vừa qua, Hội đồng thẩm định do Bộ Tài nguyên môi trường thành lập vừa thông qua Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án hệ thống thủy lợi Cái Lớn Cái Bé. Tuy nhiên, kết quả này vẫn tiếp tục bị giới chuyên môn trong lĩnh vực bày tỏ nhiều nghi …

Continue reading Dự án thủy lợi Cái Lớn Cái Bé: Thông qua ĐTM với tỷ lệ 100%, dù còn nhiều tranh cãi!