Xây thủy điện trên dòng Mekong: Kết quả nghiên cứu mới có hữu dụng?

Kết quả Nghiên cứu về quản lý và phát triển bền vững lưu vực sông Mekong vừa được Ủy hội Mekong công bố đã chỉ ra nhiều tác động tiêu cực nghiêm trọng, nếu 11 thủy điện trên dòng chính Mekong được xây dựng. Trong bối cảnh đó, tiếp theo thất bại với Xayaburi, Don …

Continue reading Xây thủy điện trên dòng Mekong: Kết quả nghiên cứu mới có hữu dụng?

Diễn đàn tham vấn khu vực: “Thủy điện không khiến dòng Mekong sẽ chết”

Đây là trao đổi bên lề của ông Phạm Tuấn Phan, Giám đốc điều hành Ban Thư ký Ủy hội sông Mekong quốc tế (MRC) với báo chí tại Diễn đàn khu vực các bên liên quan và dự án thủy điện Pak Beng, đang được tổ chức tại Luang Prabang, Lào vào sáng hôm …

Continue reading Diễn đàn tham vấn khu vực: “Thủy điện không khiến dòng Mekong sẽ chết”