Uỷ ban Liên Chính phủ về Biến đổi khí hậu: Hồi chuông cảnh báo về quản lý đất đai trước thực trạng BĐKH

“Chính sách hỗ trợ quản lý đất đai bền vững, đảm bảo cung cấp lương thực cho những người dân dễ bị tổn thương, và giữ carbon trong lòng đất trong khi giảm phát thải khí nhà kính” là những giải pháp được nhấn mạnh trong Báo cáo đặc biệt “Biến đổi khí hậu và …

Continue reading Uỷ ban Liên Chính phủ về Biến đổi khí hậu: Hồi chuông cảnh báo về quản lý đất đai trước thực trạng BĐKH

Người ta đang “ăn thịt” rừng bằng công cụ hợp pháp nào?

"Cho đến khi cái cây cuối cùng bị đốn ngã, con sông cuối cùng bị ô nhiễm, con thú cuối cùng bị săn, chúng ta mới hiểu ra rằng tiền không ăn được!" (Châm ngôn của người da đỏ Cree) Hôm qua nhiều người, không chỉ tôi (lại) gần như ngồi bất động, chảy nước …

Continue reading Người ta đang “ăn thịt” rừng bằng công cụ hợp pháp nào?