CFO Việt

TT - Giám đốc tài chính - CFO (Chief Financial Officer), cánh tay phải của lãnh đạo doanh nghiệp. Được mệnh danh là “bác sĩ”, chuyên chẩn đoán “sức khỏe” công ty rồi kê “đơn thuốc” gồm những dự báo tài chính dài hạn, ngắn hạn. Nhưng hiện tại CFO người Việt chỉ... đếm trên …

Continue reading CFO Việt