Du lịch “thôn tính” bảo tồn?

LÊ QUỲNH thực hiện Khoanh vùng bảo vệ tài nguyên quốc gia theo luật Việt Nam hiện có 9 khu bảo tồn thiên nhiên được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới, trong đó có Cù Lao Chàm (Hội An - Quảng Nam), Cát Bà (Cát Hải - Hải Phòng). Hang …

Continue reading Du lịch “thôn tính” bảo tồn?

Để vườn quốc gia không thành vườn… nhà

Vườn quốc gia (cùng với khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo tồn cảnh quan, khu rừng nghiên cứu thực nghiệm khoa học) theo Luật Bảo vệ phát triển rừng 2004 là một loại rừng đặc dụng. Nhà nước đã có nhiều chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển …

Continue reading Để vườn quốc gia không thành vườn… nhà