Nhà thờ Đức Bà: Đại trùng tu để bảo tồn cho thế hệ mai sau

Ngày 29.6.2017, Tổng giám mục tổng giáo phận Sài Gòn công bố khởi công trùng tu Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Người Đô Thị có cuộc trò chuyện với linh mục Inhaxiô Hồ Văn Xuân, Chánh sở Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn, Tổng đại diện giáo phận Sài Gòn, Trưởng ban …

Continue reading Nhà thờ Đức Bà: Đại trùng tu để bảo tồn cho thế hệ mai sau

Từ bảo tồn không gian lịch sử đến bảo vệ cây xanh

Trao đổi với Người Đô Thị, TS-KTS. Ngô Viết Nam Sơn, chuyên gia kiến trúc và quy hoạch, giảng viên đại học tại Bắc Mỹ nhận định: khái niệm bảo tồn cần được hiểu cho đúng. Bảo tồn không chỉ là bảo tồn công trình mà còn là không gian lịch sử nữa, và đó …

Continue reading Từ bảo tồn không gian lịch sử đến bảo vệ cây xanh