Nơi những người khởi nghiệp liên kết sức mạnh

TP. Hồ Chí Minh là nơi đầu tiên trên cả nước xuất hiện mô hình co-working space - không gian làm việc cộng đồng, kết nối và hỗ trợ các chuyên gia hay người làm nghề tự do nói chung, các dự án khởi nghiệp nói riêng. Đã có co-working space ra đời rồi đóng …

Continue reading Nơi những người khởi nghiệp liên kết sức mạnh