Thị trường điện cạnh tranh là cơ hội cho năng lượng sạch

Đề án tái cơ cấu các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa được Chính phủ phê duyệt. Hai khâu quan trọng trong thị trường điện là khâu phát điện và kinh doanh bán lẻ được cho là sẽ có tự do cạnh tranh. Trong khi đó, phong trào thoái vốn …

Continue reading Thị trường điện cạnh tranh là cơ hội cho năng lượng sạch

Điều chỉnh Quy hoạch điện VII: Sẽ chuyển đổi mạnh thị trường điện?

Khẳng định Việt Nam không phát triển thêm nhiệt điện than liệu sẽ tạo được sự chuyển đổi mạnh về thị trường điện từ điều chỉnh Quy hoạch điện VII, và sẽ theo hướng nào? Trong một tuyên bố tại cuộc họp thường trực Chính phủ về đề án điều chỉnh Quy hoạch điện VII …

Continue reading Điều chỉnh Quy hoạch điện VII: Sẽ chuyển đổi mạnh thị trường điện?