Dự án “lấn sông Đồng Nai”: UBND tỉnh Đồng Nai đã vi phạm những điều luật nào?

Trao đổi với Người Đô Thị, bà Lâm Thị Thu Sửu, giám đốc trung tâm Nghiên cứu phát triển xã hội, đại diện Mạng lưới sông ngòi Việt Nam cho rằng: dự án “Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai” không thể thuộc thẩm quyền quyết định phê duyệt …

Continue reading Dự án “lấn sông Đồng Nai”: UBND tỉnh Đồng Nai đã vi phạm những điều luật nào?