Thế hệ Việt không biên giới: Sống xanh để bước xa

Cách đây ba năm, Trần Thị Khánh Trang, 27 tuổi, lọt vào danh sách 100 nhà tư tưởng có ảnh hưởng nhất thế giới (Top 100 Leading Global Thinkers 2015) của tạp chí uy tín Mỹ Foreign Policy, nhờ sáng kiến dùng rơm trồng nấm giúp hạn chế việc đốt rơm rạ gây hại môi …

Continue reading Thế hệ Việt không biên giới: Sống xanh để bước xa