Nguy cơ các dòng sông Việt Nam vỡ vụn

Các con sông Việt Nam đang đứng trước nguy cơ vỡ vụn, đặc biệt là 10 con sông lớn hiện nay, với nhiều nguy cơ và thách thức nhất. Việt Nam có 2.360 con sông, kênh lớn nhỏ, với tổng chiều dài khoảng 41.900 km, nhưng mới quản lý và khai thác được 8.036 km. Cho đến …

Continue reading Nguy cơ các dòng sông Việt Nam vỡ vụn