Tiếng đàn Goong của người đàn ông mù

SGTT.VN - Những sợi dây đàn rung lên dưới đôi tay tài hoa, tiếng đàn Goong của Rơ Chăm Niêu thánh thót, dễ khiến người nghe liên tưởng đến tâm tình của đôi trai gái yêu nhau, gần gũi mà như chảy tràn giữa đại ngàn, trên rẫy, trong mùa lễ hội… Lên phố núi Gia …

Continue reading Tiếng đàn Goong của người đàn ông mù