Cơ chế nào tuyển người xây dựng dự Luật Đất đai sửa đổi

Cần xem pháp luật là cơ sở hạ tầng về thể chế và nó thuộc sở hữu của nhân dân. Dự án Luật Đất đai là một công trình lớn về pháp luật, giá thành xây dựng luật có thể không lớn như một dự án đầu tư, nhưng tác động vật chất của nó …

Continue reading Cơ chế nào tuyển người xây dựng dự Luật Đất đai sửa đổi

Ai là người chịu tác động lớn nhất bởi Luật đất đai?

Sự việc Tập đoàn Vingroup là doanh nghiệp duy nhất có tên trong Quyết định số 2080/QĐ-BTNMT ngày 14.8.2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập ban soạn thảo, tổ biên tập, nhóm chuyên gia và ban hành Kế hoạch xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số …

Continue reading Ai là người chịu tác động lớn nhất bởi Luật đất đai?

Tập đoàn Vingroup có đại diện tham gia nhóm chuyên gia xây dựng dự Luật Đất đai sửa đổi

Bà Hồ Ngọc Lâm, Trưởng Ban pháp chế của Tập đoàn Vingroup có tên trong danh sách nhóm chuyên gia xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, theo quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Lấn biển Cần Giờ 2.870ha: Chờ Thủ tướng quyết định Sài …

Continue reading Tập đoàn Vingroup có đại diện tham gia nhóm chuyên gia xây dựng dự Luật Đất đai sửa đổi

Nhận biết các hành vi ‘cài cắm’, ‘trục lợi’ và tham nhũng chính sách

Nhận biết các hành vi “cài cắm”, “trục lợi” và tham nhũng chính sách là một trong những nội dung khóa tập huấn nâng cao kỹ năng phân tích chính sách, dành cho nhà báo, phóng viên các lĩnh vực. Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) hiện nay đang tổ …

Continue reading Nhận biết các hành vi ‘cài cắm’, ‘trục lợi’ và tham nhũng chính sách