Xây thủy điện trên dòng Mekong: Kết quả nghiên cứu mới có hữu dụng?

Kết quả Nghiên cứu về quản lý và phát triển bền vững lưu vực sông Mekong vừa được Ủy hội Mekong công bố đã chỉ ra nhiều tác động tiêu cực nghiêm trọng, nếu 11 thủy điện trên dòng chính Mekong được xây dựng. Trong bối cảnh đó, tiếp theo thất bại với Xayaburi, Don …

Continue reading Xây thủy điện trên dòng Mekong: Kết quả nghiên cứu mới có hữu dụng?

Phỏng vấn Ngô Thế Vinh – người đi dọc 4.800 km sông Mekong

LTS. Gần 20 năm tâm huyết với các vấn đề trên dòng Mekong cũng như đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), bác sĩ Ngô Thế Vinh không chỉ là một nhà văn với hai tác phẩm Cửu Long cạn dòng, Biển Đông dậy sóng và Mekong - dòng sông nghẽn mạch, ông còn là một …

Continue reading Phỏng vấn Ngô Thế Vinh – người đi dọc 4.800 km sông Mekong

Triển vọng mới cho dòng Mê Kông?

Hiệp định Mê Kông 1995 dường như đã cho thấy rõ “sự bất lực” trong bảo vệ dòng Mê Kông, khi thực tế Lào vẫn đang tiếp tục tiến tới xây đập thủy thứ ba Pak Beng sau Don Sahong và Xayabury. Vậy Công ước Liên Hợp Quốc về sử dụng các nguồn nước liên …

Continue reading Triển vọng mới cho dòng Mê Kông?

Chưa thể chấm dứt tranh chấp khu vực bởi Don Sahong?

Đa số nước hạ lưu sông Mê Kông đều yêu cầu gia hạn Tham vấn trước (PNPCA) với đập thủy điện Don Sahong, nhưng Lào giữ vững quan điểm: quy trình này đã kết thúc. Phán quyết cuối cùng của Ủy hội sông Mê Kông (MRC) liệu có chấm dứt được vấn đề tranh chấp …

Continue reading Chưa thể chấm dứt tranh chấp khu vực bởi Don Sahong?