Những câu hỏi pháp lý liên quan đến số phận dinh Thượng Thơ

Liên quan đến nhiều đề nghị của các nhà chuyên môn đối với số phận của Dinh Thượng Thơ 120 tuổi trong phương án xây dựng trụ sở cải tạo, nâng cấp UBND - HĐND TP.HCM hiện nay, một câu hỏi khác được dư luận đặt ra là: tiền đâu để xây dựng trụ sở …

Continue reading Những câu hỏi pháp lý liên quan đến số phận dinh Thượng Thơ

Kiến nghị và ký tên bảo tồn Dinh Thượng Thơ

Sau nhiều tuần làm việc với nhau, một nhóm trí thức trong và ngoài nước, gồm các nhà nghiên cứu, khoa học, chuyên môn lĩnh vực vừa công bố một bản kiến nghị bảo tồn Dinh Thượng Thơ và lấy chữ ký người dân. Đây là tòa nhà sẽ bị đập bỏ trong phương án …

Continue reading Kiến nghị và ký tên bảo tồn Dinh Thượng Thơ

Quyết định của TP.HCM với Dinh Thượng Thơ chưa đủ cơ sở

TP.HCM vừa có tuyên bố tại buổi họp báo trưa ngày 2.5, tòa nhà Dinh Thượng Thơ không cần được bảo tồn trong phương án xây dựng tòa nhà cải tạo, nâng cấp UBND - HĐND thành phố, sau 15 ngày trưng cầu ý kiến người dân. Tuy nhiên, Luật Di sản văn hóa sửa …

Continue reading Quyết định của TP.HCM với Dinh Thượng Thơ chưa đủ cơ sở

TP.HCM: Cần trung tâm hành chính hay cải cách hành chính?

Chỉ còn 1 ngày nữa, ngày 1.5, TP.HCM sẽ kết thúc quy trình lấy ý kiến người dân về công trình nâng cấp, mở rộng UBND TP.HCM, trước khi triển khai xây dựng trên thực tế. Vẫn còn nhiều tranh cãi nên hay không nên xây dựng tòa nhà quy mô này trong lòng đô …

Continue reading TP.HCM: Cần trung tâm hành chính hay cải cách hành chính?