Đừng quên rác thải là tài nguyên

LTS: Hiện nay, ô nhiễm môi trường do rác thải, đặc biệt rác thải sinh hoạt, tại các đô thị lớn đã đến mức báo động. Thời gian qua, việc xử lý chất thải rắn đô thị chủ yếu là chôn lấp. Điều này, như nhiều nhà khoa học đã lên tiếng cảnh báo, vừa …

Continue reading Đừng quên rác thải là tài nguyên