Cơ chế nào tuyển người xây dựng dự Luật Đất đai sửa đổi

Cần xem pháp luật là cơ sở hạ tầng về thể chế và nó thuộc sở hữu của nhân dân. Dự án Luật Đất đai là một công trình lớn về pháp luật, giá thành xây dựng luật có thể không lớn như một dự án đầu tư, nhưng tác động vật chất của nó …

Continue reading Cơ chế nào tuyển người xây dựng dự Luật Đất đai sửa đổi

Ai là người chịu tác động lớn nhất bởi Luật đất đai?

Sự việc Tập đoàn Vingroup là doanh nghiệp duy nhất có tên trong Quyết định số 2080/QĐ-BTNMT ngày 14.8.2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập ban soạn thảo, tổ biên tập, nhóm chuyên gia và ban hành Kế hoạch xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số …

Continue reading Ai là người chịu tác động lớn nhất bởi Luật đất đai?

Tập đoàn Vingroup có đại diện tham gia nhóm chuyên gia xây dựng dự Luật Đất đai sửa đổi

Bà Hồ Ngọc Lâm, Trưởng Ban pháp chế của Tập đoàn Vingroup có tên trong danh sách nhóm chuyên gia xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, theo quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Lấn biển Cần Giờ 2.870ha: Chờ Thủ tướng quyết định Sài …

Continue reading Tập đoàn Vingroup có đại diện tham gia nhóm chuyên gia xây dựng dự Luật Đất đai sửa đổi

Infographic: Núp bóng dự án sân golf để thu hồi, chiếm đất

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đang soạn thảo nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh sân golf, thay cho quản lý theo quy hoạch sân golf như hiện nay. Tuy nhiên mới đây, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền …

Continue reading Infographic: Núp bóng dự án sân golf để thu hồi, chiếm đất