Thu phí khí thải: Giảm ô nhiễm môi trường trước tiên cần từ tiêu chuẩn khí thải

Vừa qua Bộ Tài Chính có công văn gửi một số bộ ngành đề nghị xây dựng đề án thu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải bao gồm đối tượng chịu phí, mức thu phí, cách thức tính phí, cơ chế thu nộp phí, quản lý và sử dụng phí... Hãy thở …

Continue reading Thu phí khí thải: Giảm ô nhiễm môi trường trước tiên cần từ tiêu chuẩn khí thải

Hơn 90% trẻ em trên thế giới hít thở không khí ô nhiễm hàng ngày

Trên phạm vi toàn cầu, 93% trẻ em dưới 18 tuổi trên thế giới tiếp xúc với các phân tử bụi mịn (PM2.5) trong không khí ở các mức cao hơn hướng dẫn chất lượng không khí của WHO, bao gồm 630 triệu trẻ em dưới 5 tuổi và 1,8 tỷ trẻ dưới 15 tuổi. …

Continue reading Hơn 90% trẻ em trên thế giới hít thở không khí ô nhiễm hàng ngày

Đã an toàn nếu cho Formosa đi vào hoạt động?

Trong 53 lỗi vi phạm của Formosa, thì lỗi cuối cùng về hạng mục dập cốc ướt (thay vì dập cốc khô) trong khâu luyện cốc dự kiến đến năm 2019 mới hoàn thành. Vậy, nếu Thủ tướng Chính phủ cho phép Formosa vận hành Lò cao số 1 vào thời gian tới, dự kiến …

Continue reading Đã an toàn nếu cho Formosa đi vào hoạt động?