Từ bảo tồn voi nhà đến ước mơ tái thả về rừng

Trước nguy cơ đàn voi rừng Việt Nam sẽ bị mất vĩnh viễn và voi nhà cũng không còn, các chuyên gia kỳ vọng: nếu bắt đầu ngay việc gây giống một đàn voi nhà, thì có thể tái thả chúng về thiên nhiên trong vòng 2 đến 4 thập kỷ tới.   Đây là …

Continue reading Từ bảo tồn voi nhà đến ước mơ tái thả về rừng