Thu gom quá nhiều đất cho các dự án tâm linh là lãng phí nghiêm trọng

“Điều đáng sợ không phải là có quá nhiều thần thánh, điều đáng sợ là con người không còn sợ cái gì siêu việt hơn mình và từ đó mà việc gì cũng dám làm, kể cả những việc phi nhân tính nhất” - kết cuộc trò chuyện với Người Đô Thị về thực trạng …

Continue reading Thu gom quá nhiều đất cho các dự án tâm linh là lãng phí nghiêm trọng