“Anh hùng môi trường” Ngụy Thị Khanh: “Nhận diện thách thức để cùng hành động”

Ngụy Thị Khanh, Giám đốc Trung tâm Phát triển sáng tạo xanh (GreenID), là người Việt đầu tiên - cũng là đại diện châu Á năm 2018 - được xướng danh cho giải thưởng Goldman vừa trao hồi tháng 4. Đây là giải thưởng lớn nhất thế giới dành cho các nhà hoạt động môi …

Continue reading “Anh hùng môi trường” Ngụy Thị Khanh: “Nhận diện thách thức để cùng hành động”