GS.TS Nguyễn Vân Nam: Chọn đường “không trải hoa hồng”

(Bản gốc) GS.TS Nguyễn Vân Nam: “Đảm bảo quyền lợi người dân từ hệ thống tòa án độc lập” Góp mặt vào Giải Sách hay năm 2018, một giải thưởng uy tín vừa được công bố, có tác phẩm “Quyền tác giả - đường hội nhập không trải hoa hồng” của GS-TS khoa học luật …

Continue reading GS.TS Nguyễn Vân Nam: Chọn đường “không trải hoa hồng”