Việt Nam khánh thành thêm một nhà máy nhiệt điện than công nghệ cận tới hạn

Theo các chuyên gia, trên thế giới hiện nay, để công nghệ nhiệt điện than phát triển theo hướng sạch hơn, các nhà máy nhiệt điện than thường gắn với công nghệ trên siêu tới hạn hoặc trên siêu tới hạn cải tiến. Bài 2: Cần một Chiến lược an ninh năng lượng quốc gia …

Continue reading Việt Nam khánh thành thêm một nhà máy nhiệt điện than công nghệ cận tới hạn