Chính sách cho an toàn thông tin cần tạo thông thoáng cho doanh nghiệp

Tại hội thảo An toàn thông tin Việt Nam 2018, bên cạnh đánh giá điểm sáng trong an toàn thông tin năm nay với các doanh nghiệp Việt Nam là sử dụng dịch vụ trên đám mây và thuê dịch vụ ngoài, thì có khuyến nghị các cơ quan quản lý Nhà nước cần có …

Continue reading Chính sách cho an toàn thông tin cần tạo thông thoáng cho doanh nghiệp